Architekt w służbie wnętrz

Szybka, sprawna i dobrze wykonana budowa to gwarancja sukcesu inwestycji. Wymienione cechy może zapewnić tylko i wyłącznie grupa doskonałych specjalistów. Pracownicy budowlani muszą posiadać odpowiednią wiedzę by móc wykonywać powierzone im zadania. Daje to pewność dobrze wykonanej pracy i dotyczy każdego etapu powstawania budynku. Dokładne realizowanie inwestycji rozpoczyna się już na etapie projektowania. Zajmuje się tym architekt, który podobnie jak inni zaangażowani pracownicy, powinien posiadać głęboką wiedzę pozwalającą na wykonanie dobrego projektu. Kim więc jest architekt i jak zdobywa potrzebne umiejętności?

Zawód architekt

Podstawą pracy architekta jest projektowanie budynku i nadzorowanie jego powstawania. Architekt wykonuje projekt na podstawie analizy wymagań klientów. Bierze pod uwagę wymogi przestrzenne i funkcjonalne oraz spodziewane koszty budowy. Przeprowadza badania wykonalności projektu. Posiada dogłębną wiedzę w dziedzinie budownictwa, doskonale orientuje się w materiałach budowlanych. Za pomocą rysunku technicznego i programów komputerowych tworzy wizualizacje przyszłych obiektów.

Kolejne zadania architekta to między innymi:

  • Projektowanie otoczenia budynku.
  • Przygotowywanie szkiców i modeli w skali.
  • Kompleksowe planowanie prac budowlanych,
  • Koordynacja i zarządzanie powstawania budynku.
  • Ważną funkcją architekta jest zawieranie umów budowlanych w imieniu klientów.
  • Pomaga w sprawdzaniu i powstawaniu umowy na budowę.

Do grona architektów zalicza się również urbanistów, ruralistów, czyli projektantów terenów wiejskich, architektów krajobrazu i wnętrz.

poddasze

Cechy dobrego architekta

Powstanie budynku w ogromnej mierze zależy od doskonałego projektu. By się tak stało, architekt, który się nim zajmuje musi być specjalistą w swojej dziedzinie. Jak można to sprawdzić? Należy zacząć od tego, że architekt musi mieć ukończone studia na kierunku architektura i urbanistyka na jednej z polskich politechnik. Studiowanie architektury wymaga predyspozycji technicznych, plastycznych i umiejętności wykonywania szczegółowych rysunków. Studia nie pozwalają na podjęcie samodzielnej pracy. Po nich przyszły architekt wnętrz musi odbyć trzyletnią praktykę zawodową. Składa się ona z rocznej pracy na budowie a następnie dwóch lat praktyki w biurze projektowym. Po tym okresie architekt może zostać dopuszczony do egzaminu pozwalającego na zdobycie uprawnień zawodowych. Nie tylko uprawnienia charakteryzują dobrego architekta. Musi on również posiadać udokumentowane osiągnięcia i referencje od poprzednich klientów.

Projekt to początek sukcesu

Sukces lub porażka inwestycji budowlanej waży się już podczas projektowania budowli. Projekt musi być starannie przygotowany z uwzględnieniem wielu czynników. Tylko  doskonale wykwalifikowany architekt może podołać temu zadaniu. Powinien posiadać doskonalą wiedzę z zakresu budownictwa. Przy wyborze architekta najważniejsze jest jego doświadczenie i udokumentowana współpraca z poprzednimi klientami.