Czym jest inwentaryzacja budynku?

Pojęcie inwentaryzacji budowlanej może być dla wielu osób niezbyt jasne. Przede wszystkim dzięki niej możliwe jest uzyskanie szczegółowego opisu gmachu – z jego najmniejszymi, dla laików pozornie nieistotnymi szczegółami. Projekt techniczny zawiera bardzo wiele informacji – między innymi o wymiarach danego budynku, liczbą jego kondygnacji, rozkładem mieszkań, znajdujących się w nich pomieszczeniach i przeznaczeniem każdego z nich.

 

Na czym polega inwentaryzacja budynku?

Podczas przeprowadzanej inwentaryzacji, zawsze analizuje się materiały, z jakich dany budynek został wykonany i analizuje się jego całościową konstrukcję. Oprócz tego, projekt techniczny zawiera zazwyczaj szczegółowe informacje na temat funkcjonujących w gmachu instalacji – zarówno elektrycznych, gazowych, jak i wodnokanalizacyjnych. Warto zaznaczyć, że podczas inwentaryzacji budynku określana jest również wysokość budynku, jego położenie i powierzchnia, jaką zajmuje . Projekt techniczny zawiera sporządzone szkice, mapki, rzuty i poglądowe rysunki elementów konstrukcyjnych, które ukazywane są w przekrojach.

W przypadku dokumentacji niezwykle istotne jest jej odpowiednie wykonanie – z zachowaniem precyzji. Dokumentacja musi spełniać wszelkie obowiązujące normy, które odgórnie narzucone są przez prawo budowlane. Inwentaryzację budowlaną przeprowadza się w różnych celach, dlatego każdy projekt techniczny jest inny i może zawierać różne informacje dotyczące danego obiektu. 

rzeczoznawca budowlany do inwentaryzacji budynku

W jakim celu przeprowadza się inwentaryzację budowlaną?

Inwentaryzacje budynku przeprowadza się, aby przede wszystkim możliwe było uzyskanie informacji o stanie technicznym danego gmachu. Wykonanie oceny technicznej nie jest możliwe bez przeprowadzonej wcześniej inwentaryzacji, która w bardzo szczegółowy sposób wykazuje całościową specyfikę obiektu. W przypadku planowanej przebudowy części budynku lub w sytuacji, gdy właściciele mieszkania planują przeprowadzić remont, konieczne jest posiadanie dokumentacji technicznej. Niestety w wielu przypadkach właściciele lokali nie posiadają oryginalnych dokumentów, ukazujących faktyczny stan techniczny obiektu.

Najczęściej dotyczy to budynków, które zostały wybudowane wiele lat temu, a aktualni właściciele zakupili mieszkanie z rynku wtórnego – od innej osoby. Dokładny plan budynku i jego oryginalna dokumentacja techniczna nie są na co dzień potrzebne. Zazwyczaj mieszkania w starej zabudowie mają na swoim koncie kilku właścicieli, z tego względu mało która osoba posiada pierwotną dokumentację. W sytuacji, gdy właściciele mieszkania chcą przeprowadzić gruntowny remont lub całkowicie przebudować mieszkanie, wówczas niezbędne jest posiadanie dokumentacji technicznej. Inwentaryzacja jest zatem najłatwiejszym sposobem na uzyskanie dokumentów ukazujących stan techniczny budynku, a jej sporządzenie wykonywane jest na prośbę właściciela. 

inwentaryzacja budynku przy gruntownym remoncie

Kto zajmuje się przeprowadzaniem inwentaryzacji budynku?

Inwentaryzacją budowlaną może zająć się wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i szeroką wiedzę w tej dziedzinie. Rzeczoznawca budowlany może okazać się w tym przypadku niezastąpiony, ponieważ dysponuje niezbędnymi kwalifikacjami i zaznajomiony jest z przepisami budowlanymi. Prawo jest bardzo rygorystyczne i ustawa jasno mówi, że dokumentacja techniczna może być sporządzona wyłącznie przez osoby z wykształceniem techniczno-budowlanym. Podczas przeprowadzanej inwentaryzacji niezbędne jest sporządzenie dokumentacji technicznej obiektu.

Rzeczoznawca budowlany posiada wszelkie uprawnienia budowlane, w tym również z zakresu projektowania, które dają mu możliwość wykonania wszelkich czynności i wymaganych procedur. W zakres inwentaryzacji budowlanej wchodzi część opisowa i graficzna, a obie z nich powinny zostać spójnie połączone w jeden dokument. Do pierwszej niezbędne jest sporządzenie całościowego opisu technicznego budynku, określenie materiałów budowlanych, wskazanie wysokości, lokalizacji i zajmowanej przez  dany obiekt powierzchni, a ponadto istotne jest zawarcie informacji o jego przeznaczeniu i roli. Druga część to zestawienie materiałów graficznych – rzutów, rysunków, zdjęć, jak i niezbędnych szkiców. Ważne zatem, aby dokumentacja została wykonana rzetelnie i prawidłowo. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest wynajęcie rzeczoznawcy budowlanego, dla którego tego typu zadania to codzienność.