Jak sprawić aby piwnica pozostała sucha?

Izolacja dla piwnicy

Czy piwnica może być przytulna? Mało kto odpowie twierdząco. Na ogół piwnica kojarzy się z wilgocią, stęchlizną i grzybem na ścianach. Są jednak sposoby, żeby nawet na poziomie „-1” było sucho i przyjemnie. Dawniej piwnice pełniły rolę magazynu opału, przechowalni warzyw, owoców i domowych przetworów. Nie stawiano więc im wysokich wymagań. Dla przechowywanej żywności podwyższona wilgotność powietrza była wręcz wskazana. Jednak, trwająca niekiedy latami zła eksploatacja pomieszczeń piwnicznych, narażonych dodatkowo na działanie wilgoci (szczególnie, gdy w trakcie budowy zaniedbano izolacje) mogła doprowadzić do poważnych uszkodzeń budynku. Jeśli więc chcemy wykorzystywać piwnicę jako pomieszczenie „uzupełniające” część mieszkalną, trzeba poddać ją fachowej renowacji. Po takim remoncie, piwnica z powodzeniem pełnić będzie funkcję domowej siłowni, gabinetu albo pracowni.

Przyczyny problemów z piwnicą

Najczęstszymi „piwnicznymi problemami” są: zawilgocone ściany i posadzki, zniszczone tynki, mury pokryte solnymi wykwitami, grzyby i pleśnie oraz wysoka wilgotność powietrza. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy ocenić wielkość szkód i precyzyjnie określić ich przyczyny.
Specjalista z zakresu renowacji powinien przeprowadzić badania strukturalne muru, które pozwolą określić stopień jego zawilgocenia, stężenie soli budowlanych, ich rodzaj a także ogólną „kondycję” tynków i ścian. Na podstawie takiej oceny można sprecyzować zakres nieodzownych prac renowacyjnych. Kolejnym krokiem (to również warto powierzyć specjaliście) jest znalezienie źródła wilgoci czyli zlokalizowanie nieszczelności i określenie kierunków penetracji wody. Pomoże to we właściwym doborze izolacji pionowych i poziomych oraz w ich prawidłowym rozmieszczeniu.
Bywa, że stęchlizna, pleśń, a nawet sączenie wody może mieć bardzo prozaiczne źródła. Mogą wynikać z braku wymiany powietrza (spowodowanej np. niedrożnymi przewodami wentylacyjnymi), z przecieków z rur kanalizacyjnych, ze skraplania się wody na pozbawionych termicznych otulin rurach wodociągowych, składowania zagrzybionego drewna albo z obecności przedmiotów i substancji (np. organicznych powłok malarskich) łatwo ulegających korozji biologicznej. Często po znalezieniu i usunięciu nawet drobnej przyczyny problemu, stan obiektu poprawia się bardzo szybko.
Najczęściej jednak wilgoć w piwnicach jest wynikiem uszkodzeń lub zużycia się izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku: pionowej, która oddziela mury od gruntu oraz poziomej, która zapobiega pionowemu podciąganiu wody w strukturze muru. Zdarza się, że domy (zwłaszcza stare) w ogóle nie mają żadnej z tych izolacji.

Piwnica

Izolacje piwnic można wykonać zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe, bez względu na rodzaj zastosowanego materiału, wymagają równego, oczyszczonego podłoża, bez resztek starych warstw i zabrudzeń pogarszających przyczepność. Warto również wyoblić naroża wklęsłe i zfazować ostre krawędzie naroży wypukłych.