Na czym polega skanowanie betonu?

Skanowanie betonu to proces, który wykorzystywany jest w budownictwie do oceny stanu technicznego obiektu oraz zmian konstrukcyjnych, które mogły wystąpić na przestrzeni lat. Jest to niezwykle ważne zagadnienie, ponieważ pozwala ocenić stan budynku oraz to, czy może być bezpiecznie użytkowany. Metody skanowania betonu są wykorzystywane nie tylko przez pracowników budowlanych, ale także rzeczoznawców, którzy zajmują się profesjonalna oceną stanu technicznego wszelkich obiektów – także zabytkowych.

Skanowanie betonu – na czym polega?

Tego typu prace wykonywane są przy pomocy specjalistycznego skanera, który posiada wszelkie potrzebne homologacje i certyfikaty poprawności działania. Są to urządzenia profesjonalne, których pomiary cechują się bardzo niskim marginesem błędu. Warto wiedzieć, że proces skanowania betonu jest dość skomplikowany, dlatego wykonanie go powinno powierzać się osobie z co najmniej 10-cio letnim doświadczeniem. Jest to ważne, ponieważ interpretacja i wykonywanie analizy stanu technicznego tafli betonowej wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości. Proces skanowania ma na celu rozpoznać zbrojenie, które jest zatopione w betonie bez potrzeby w jego ingerencję. Wyniki prac przedstawiane są graficznie wraz z dokładnym opisem tekstowym każdego otrzymanego wyniku. Skanery do betonu to sprzęt profesjonalny, który z uwagi na swoją cenę nie jest ogólnodostępny w Polsce.architekci

Proces skanowania betonu

Skanowanie betonu obejmuje rozpoznawanie w betonie położenia oraz średnicy zbrojenia w sposób bezinwazyjny. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ nie wpływa na konstrukcję budynku negatywnie,  a samo badanie jest stosunkowo szybkie i bezproblemowe. Wyniki, które są otrzymywane mogą być w późniejszym etapie skorygowane przez specjalistów w dniu badań na miejscu pracy. Aby przystąpić do procesu skanowania w danym miejscu należy pozbyć się wszelkich materiałów, które mogłyby zakłócić pracę urządzenia. Warto także wiedzieć, że osoba obsługująca to urządzenie powinna posiadać kompleksową wiedzę z zakresu budownictwa oraz co najmniej 10-cio letnie doświadczenie w pracy tą technologią analizy betonu. Warto także wiedzieć, że maksymalna głębokość jaka może być badana wynosi 100mm, a średnica prętów, która może być wykryta waha się w granicy od 6 do 36mm. Dokładność pomiarowa skanera do betonu wynosi +/- 1mm. Oznacza to, że otrzymywane wyniki są niezwykle dokładne. Istnieją dwa sposoby realizacji pracy nad skanowaniem betonu. Pierwszy z nich obejmuje określone obszary o wielkości 60x60cm lub ich wielokrotności. Wykonywane jest także skanowanie blokowe, które rozpoznaje położenie i średnicę zbrojenia w danym miejscu. Drugą metodą jest szybki proces analizy i wykrywania zbrojeń za pomocą skanów liniowych o dowolnej długości. Pozwala to natychmiastowo wykryć położenie metalu.

Zalety skanowania betonu

Do głównych zalet użytkowania skanera do betonu można zaliczyć na pewno szybkość i łatwość wykonywania prac na dużych powierzchniach betonowych bez ograniczeń co do wielkości. Dodatkowo skaner zapewnia bardzo dużą dokładność otrzymywanych pomiarów. Otrzymywane wyniki są przedstawiane w czytelny sposób wraz z opisem tekstowym. Zaletą jest także możliwość natychmiastowej analizy i oceny konstrukcji betonu oraz otuliny. Metoda skanowania pozwala także uniknąć uszkodzeń prętów zbrojeniowych oraz konstrukcji budynku, które mogą być spowodowane przecięciem zbrojenia podczas wykonywania odwiertów.beton na budowie

Gdzie wykorzystuje się skaner do betonu?

Skaner wykorzystywany jest głównie do weryfikacji i analizy prętów zbrojeniowych, które są zatopione w betonie wraz z określeniem ich średnicy oraz położenia względem siebie. Dodatkowo sprawdza się za jego pomocą otulinę betonową na dużych powierzchniach w celu wykonania prac naprawczych. Skanery wykorzystywane są także w sytuacjach przeprowadzania inspekcji odbiorczych i kontroli jakości budowli.